Skip to content Skip to footer

Výcvik letového inštruktora FI(S)

Doložka letového inštruktora pre vetrone FI(S)

Cieľom výcvikového kurzu FI(S) je vyškoliť držiteľa preukazu spôsobilosti SPL na úroveň odbornej spôsobilosti letového inštruktora.

Po absolvovaní kurzu zakončeného hodnotením spôsobilosti budete môcť učiť v leteckej škole žiakov od ich prvého kontaktu s vetroňom až po absolvovanie záverečnej praktickej skúšky.

    Odoslaním správy akceptujete odoslanie Vami poskytnutých informácií prevádzkovateľovi stránky SKY SPORT Flight School, s.r.o.