Skip to content Skip to footer

Light aircraft pilot license LAPL(A)

VÝCVIK PRE ZÍSKANIE LICENCIE PILOTA ĽAHKÝCH LIETADIEL

Cieľom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR.

Vstupné požiadavky:

  • minimálny vek 15 rokov
  • zdravotná prehliadka min. II. triedy


PRIEBEH VÝCVIKU:
Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť pozostáva z minimálne 100 vyučovacích hodín a praktický výcvik z 30 letových hodín. Výcvikový program je individuálny, závisí od požiadaviek a možností uchádzača.

ZÍSKANÁ KVALIFIKÁCIA:
Po ukončení výcviku žiak absolvuje záverečné preskúšanie na Dopravnom úrade SR a získa preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) v triede SEP(L), ktorá ho oprávňuje lietať na lietadlách s jedným piestovým motorom do maximálnej vzletovej váhy 2000 kg. Táto licencia neoprávňuje jej držiteľa riadiť lietadlo v prevádzke, za úplatu. Platí výhradne len pre jeho súkromné účely.

Prihláste sa na výcvik

    Odoslaním správy akceptujete odoslanie Vami poskytnutých informácií prevádzkovateľovi stránky SKY SPORT Flight School, s.r.o.